Úvodní strana » Novinky » EUSS Family permit

EUSS Family permit

Poté, co Velká Británie vystoupila z Evropské unie a skončilo tzv. přechodné období, změnily se také některé podmínky, které musí splňovat rodinní příslušníci občanů EU žijících ve Velké Británii, kteří se do této země za svými příbuznými chtějí přestěhovat. Důležitým datem v této souvislosti pak byl také konec června 2021, který představoval oficiální mezní termín pro odevzdání žádosti o udělení statusu usedlíka či předběžného statusu usedlíka. Většina občanů EU, kteří se rozhodli zůstat ve Velké Británii, by tak v této chvíli již měla mít udělen status, anebo by alespoň měla být ve fázi, kdy je podána žádost o tento status a čeká se na vyjádření Home Office ohledně udělení/neudělení statusu.

Jejich příbuzní, kteří se za nimi chtějí do Velké Británie přistěhovat, mají v tuto chvíli dvě možnosti, a to buď si rovněž zažádat o status usedlíka či předběžný status usedlíka, anebo si zažádat o EUSS Family Permit (povolení k pobytu pro rodinného příslušníka v rámci Systému registrace k pobytu pro občany EU). V tomto příspěvku se budeme věnovat právě EUSS Family Permit - povolení, které Vám umožní se přistěhovat za Vašim rodinným příslušníkem do Velké Británie, kde budete mít také po dobu platnosti tohoto povolení možnost pracovat či studovat.

 

V minulosti se řada našich klientů mohla setkat se dvěma různými povoleními k pobytu pro rodinné příslušníky občana EU, EEA či Švýcarska, a to EEA Family Permit a již zmíněným EUSS Family Permit. O EEA Family Permit však v současné době již nelze zažádat a platnost všech vydaných EEA Family Permit skončila k 30.6.2021. Pro rodinné příslušníky občanů EU, EEA a Švýcarska však nyní slouží žádost v rámci EU Settlement Scheme (“Systému registrace k pobytu pro občany EU”) - EUSS Family Permit, jejíž podstatou je umožnit těmto lidem přicestovat za svými příbuznými do Velké Británie, kde si následně mohou sami o předběžný status usedlíka či o status usedlíka zažádat, a to většinou nejpozději do tří měsíců od prvního vstupu do Velké Británie. EUSS Family Permit může mít rozdílnou délku platnosti:

 • 6 měsíců od data rozhodnutí o udělení EUSS Family Permit v případě, kdy za svým příbuzným chcete přicestovat po 1.4.2021 a v žádosti bylo uvedeno, že cestu do VB plánujete na datum, které je do tří měsíců od data rozhodnutí o udělení Family Permit.
  • Příklad - paní si zažádala o EUSS Family Permit 1.1.2021 a v žádosti uvedla, že do VB přijede 1.5.2021. Žádost jí byla schválena 15.2.2021. Jelikož od data rozhodnutí o udělení EUSS Family Permit do data plánovaného odjezdu je méně než tři měsíce, EUSS Family Permit jí platí na 6 měsíců od data rozhodnutí.
 • 4 měsíce od data přicestování do Velké Británie, pokud chcete za příbuzným přijet po 1.4.2021 a v žádosti o udělení EUSS Family Permit bylo uvedeno, že cestu do VB plánujete na datum, které je minimálně tři měsíce po datu rozhodnutí o udělení Family Permit.
  • Příklad - pán si zažádal o EUSS Family Permit 1.1.2021 a v žádosti uvedl, že do VB přijede 1.5.2021. Žádost mu byla schválena 2.1.2021. Jelikož od data rozhodnutí o udělení EUSS Family Permit do data plánovaného odjezdu je více než tři měsíce, EUSS Family Permit mu platí pouze na 4 měsíce od plánovaného data příjezdu do VB.

 

Abyste si o EUSS Family Permit mohli zažádat, musíte splňovat některou z následujících podmínek:

 • Jste rodinným příslušníkem občana EU, Švýcarska, Norska, Islandu či Lichštejnska a tento rodinný příslušník se do Velké Británie přestěhoval do 31.12.2020. Možnost podat žádost mají i rodinní příslušníci občanů s britským občanstvím, podrobněji viz https://www.gov.uk/family-permit )
 • Jste rodinným příslušníkem občana EU, Švýcarska, Norska, Islandu či Lichštejnska, který sice ve Velké Británii nežije, ale pravidelně v této zemi pracuje (jedná se o tzv. příhraničního pracovníka” (”frontier worker”)).
 • Jste rodinným příslušníkem zesnulého občana EU, Švýcarska, Norska, Islandu či Lichštejnska, který pobýval ve Velké Británii, popř. občana, který se z Velké Británie odstěhoval či se kterým jste přerušili rodinné vztahy. Podstatná je zde nicméně podmínka, že tento rodinný příslušník musel ve VB pobývat před 31.12.2020.
 • Jste rodinným příslušníkem britského občana, podrobněji viz https://www.gov.uk/family-permit
 • Jste rodinným příslušníkem občana Severního Irska, podrobněji viz https://www.gov.uk/family-permit

Zároveň musíte jakožto žadatel o EUSS Family Permit splňovat následující:

 • Váš rodinný vztah s daným rodinným příslušníkem započal před 31.12.2020
 • Váš rodinný příslušník žil ve Velké Británii již před 31.12.2020
 • Váš rodinný příslušník v době podání žádosti žije ve VB anebo s Vámi do VB přicestuje do 6ti měsíců od podání žádosti

Dětí, které byly narozeny či adoptovány po 31.12.2020 mohou mít také nárok na EUSS Family Permit, pokud se jedná o dítě osoby, která Žije v Evropské Unii, Švýcarsku, Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku, anebo je partnerem či civilním partnerem osoby, která je občanem státu Evropské Unie, Švýcarska, Norska, Islandu či Lichtenštejnska. Více informací např. zde https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/apply-settled-status-for-child

Otázka, se kterou se často v naší práci s klienty setkáváme, je, na kterého rodinného příslušníka je vlastně možné se skrze EUSS Family Permit “navázat”, tedy zda je možné se do VB na základě tohoto povolení přistěhovat např. za tetou, bratrem apod. Zde platí, že Váš příbuzný ve VB byl měl být Vaším: 

 • Partnerem či civilním partnerem
 • Potomkem či vnukem/vnučkou do 21let
 • Potomkem či vnukem/vnučkou starším 21let, který je závislý na péči druhé osoby
 • Rodičem či prarodičem, který je závislý na péči druhé osoby
 • Rodinným příslušníkem v rámci adopce (dle anglického práva)

Další důležitou podmínkou a zásadní informací pro naše klienty je, že žádost o EUSS Family Permit musí být podána mimo území VB. Je nutné tedy již před odjezdem do VB na tuto skutečnost pamatovat a zvážit, zda si o EUSS Family Permit zažádat či zda přímo podat žádost o získání statusu usedlíka či předběžný status usedlíka (s “navázáním” na status rodinného příslušníka, který v UK bydlí a ke kterému se bude daný člověk stěhovat). Pokud bychom se rozhodli do Británie jet bez vyřízení statusu či EUSS Family Permit, riskujeme, že nám nebude do VB vstup umožněn, popř. že se vyskytnou další komplikace v rámci komunikace s Home Office a obecně procesu získání statusu usedlíka či předběžného statusu usedlíka.

Poslední, ale podstatnou informací je, že spolu s žádostí o EUSS Family Permit bude třeba doložit i řadu dokumentů. Jaké přesně dokumenty budete potřebovat, se pak liší dle toho, jaký rodinný vztah bude třeba dokládat. Liší se např. dokládání vztahu u dlouhodobého partnera a dokládání vztahu u rodiče dítěte. Obecně lze však říci, že vždy budete potřebovat následující:

 • Cestovní pas či občanský průkaz (pokud jste občanem EU, Švýcarska, Norska, Islandu či Lichtenštejnska)
 • Číslo žádosti o status usedlíka/předběžný status usedlíka Vašeho rodinného příslušníka, ke kterému se chcete do VB přestěhovat. Jedná se o 16ti místné číslo, které Váš příbuzný obdržel v e-mailu, ve kterém mu byl schválen status usedlíka či předběžný status usedlíka.
 • Důkazy, že Váš rodinný příslušník byl rezidentem VB již před 31.12.2020, že zde pobývá nepřetržitě (např. nevycestoval na delší dobu zpět do ČR) a že nemá záznam v trestním rejstříku

 

Podrobnější informace najdete na https://www.gov.uk/family-permit/apply-joining-family-member-eu-switzerland-norway-iceland-liechtenstein.

 

Žádost o EUSS Family Permit je nutné podat online přes webové stránky https://visas-immigration.service.gov.uk/country-selection. Pro pomoc s řešením Vaší žádosti se obracejte na naše sociální pracovníky, kteří Vám rádi pomohou a kteří budou schopni poradit s konkrétním postupem.