Úvodní strana » Chci zůstat ve VB

Chci zůstat ve VB

Co mám pro to udělat?

Pokud dlouhodobě pobýváte ve VB a nezískali jste Britské občanství a plánujete ve Velké Británii zůstat i po vystoupení Británie z Evropské unie, měli byste se pokusit získat Status usedlíka. Jedná se o úřední proceduru, jejíž úspěšné absolvování (přidělení Statusu usedlíka) Vám zaručuje, že pokud budete i nadále žít ve Velké Británii, budete mít víceméně stejná práva (a povinnosti), jako mají občané Velké Británie. Budete ve Velké Británii např.: moci pracovat, podnikat, žádat o sociální dávky, přihlásit své děti k předškolnímu a školnímu vzdělávání, zapojit se do systému zdravotního pojištění a zaregistrovat se k lékaři atd.

Podmínky možnosti žádat o Status usedlíka:

 • prokázání totožnosti (OP, pas)
 • pobyt ve Velké Británii nepřetržitě po dobu 5 let, který musíte být schopni prokázat (NIN, pracovní smlouvy a jiné)

 

Jak a kde mohu o Status usedlíka žádat?

1. Prostřednictvím aplikace stažené do mobilního telefonu
Postup je následující:

 • Do telefonu si stáhněte aplikaci EU Exit: ID Document Check.
 • Po spuštění aplikace naskenujte pas nebo občanský průkaz, zadejte své telefonní číslo a Váš email e-mail. Potom naskenujete Váš obličej a vyfotíte se.
 • Následně budete přesměrováni na internetovou stránku, kde odpovíte na otázky ohledně délky pobytu v UK, bydliště atd. Pokud jste do aplikace použili OP, budete vyzváni k zaslání OP na Home Office.

2. Prostřednictvím počítače a internetu

 • Pokud nemáte telefon, můžete požádat o Status usedlíka přes internetovou stránku (https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status). Jelikož přes počítač nelze naskenovat Váš pas / OP, budete muset Váš doklad poslat poštou na Home Office.
 • Poté, co dokončíte žádost, přijde Vám na e-mail nejprve potvrzení, že jste žádost správně odeslali (Application submitted) a následně Vám přijde druhý e-mail s potvrzením, že Vaši žádost úředníci převzali (Your EU Settlement Application). V tomto e-mailu také najdete Vaše 16místné referenční číslo.
 • Potvrzení o Statusu obdržíte na váš e-mail. V příloze bude dokument Status Outcome, který slouží jako potvrzení Vašeho statusu.
 • Je důležité kontrolovat všechny složky e-mailu (občas e-maily Home Office spadnou do koše nebo do spamu). Většina lidí obdrží Status do 2 měsíců. Pokud byste nedostali žádnou odpověď, můžete zavolat na Home Office.
 • Status s fotkou si můžete vytisknout tak, že kliknete na tento odkaz (https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status), zadáte číslo Vašeho dokladu (pas nebo OP), datum narození a kód, který obdržíte na telefon nebo na e-mail.

 

Pokud podmínky pro žádost o Status usedlíka nesplňuji, co mne čeká?

Můžete o Status usedlíka žádat i přesto, že podmínky nesplňujete. Je možné, že Vám bude udělen Předběžný status usedlíka, nejčastějším důvodem je nesplnění podmínky nepřetržitého pobytu ve VB po dobu pěti let, případně nejste schopni prokázat, že ve Velké Británii pobýváte 5 a více let.

 

Od kdy a do kdy mohu žádat?

Žádat lze již několik měsíců a žádat můžete do 30/06/2021.

 

Co mám dělat, pokud mi nebyl status přiznán, případně jsem o něj vůbec nežádal? Hrozí mi něco (např. deportace do ČR), pokud pobývám ve VB bez Statusu usedlíka?

 • Home Office oznámil, že žádost o status usedlíka bude zamítnuta pouze ve výjimečných případech a převážně v případech kdy byl někdo odsouzen za ty nejzávažnější trestné činy nebo za opakovanou trestnou činnost.
 • Pokud si nepožádáte o status usedlíka do 31/06/2021 a nebudete k tomu mít pádný důvod, je pravděpodobné, že Vám zanikne nárok pracovat, studovat nebo pobírat sociální podporu. Deportace z VB se však obávat nemusíte, ačkoliv je velice nerozumné dlouhodobě pobývat – trvale žít ve VB bez Statutu usedlíka.
 • V případě, že Vám byl status zamítnut, můžete se obrátit na Home Office a požádat o přezkoumání nebo se můžete odvolat.

 

 

Další informace naleznete v informační publikaci. 

 

Kam se mám obrátit, pokud potřebuji pomoc?

COMPAS Charity (Petersborough), Citizens Advice Bureau, atd.

 

Užitečné odkazy

 1. Žádost o status usedlíka – https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
 2. Odkaz, na kterém můžete pokračovat v již započaté aplikaci - https://user-auth.apply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk/auth/realms/AUK/protocol/openid-connect/auth?client_id=accessuk&state=c40d6cdc-ed18-4e72-8bfd-ed2dcef5fcf1&redirect_uri=https%3A%2F%2Fapply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk%2Feu-settlement%2F0%2F%27%3Fauth_callback%3D1&scope=openid&response_type=code
 3. Pro vytištění statusu použijte tento odkaz - https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
 4. Seznam podkladů, kterými můžete doložit pobyt v UK - https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent/annex-a-documentary-evidence-of-continuous-residence-in-the-uk
 5. Informace o statusu v různých jazycích - https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations
 6. Seznam organizací, které vám s aplikací pomohou - https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-community-support-for-vulnerable-citizens/list-of-organisations
 7. Publikace Brexit - Co musíte vědět, když jste občanem EU žijícím ve Spojeném království https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ed317823-9fc4-11ea-9d2d-01aa75ed71a1
 8. Další informace o Brexituhttps://www.brexitinfo.cz/cs_cz/aktualni-vyvoj/page/0/

Užitečné odkazy

www.romodrom.cz
nezisková organizace a poskytovatel sociálních služeb
www.compas.org.uk
charitativní organizace Peterborough
www.ochrance.cz
Kancelář Veřejného ochránce práv („ombudsmana“)
www.mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
www.mzv.cz
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
www.comenius.one
nezisková organizace, partner projektu ve Velké Británii