Úvodní strana » Chci se vrátit do ČR » Před návratem do ČR

Před návratem do ČR

Ověřte platnost dokladů

Pokud chcete odcestovat do České republiky, budete potřebovat doklady – pokud nemáte občanský průkaz, ani cestovní pas, včas požádejte zastupitelský úřad České republiky v zahraničí o vydání cestovního pasu (popř. cestovního průkazu). Pokud se Vaše dítě narodilo v zahraničí, požádejte na zastupitelském úřadu ČR o zápis narození Vašeho dítěte do zvláštní matriky v Brně a vystavení českého rodného listu – více viz níže.

Veškeré úřední listiny vydané v zahraničí, které pro uznání v ČR vyžadují vyšší ověření či apostilu, si nechejte těmito doložkami opatřit ještě před svým odjezdem do České republiky (např. zahraniční rodný, oddací a úmrtní list, vysokoškolský diplom, naturalizační listina, soudní rozhodnutí apod.).

Cestovní pas lze vyřídit na Velvyslanectví ČR v Londýně nebo v Manchesteru. Schůzku lze sjednat telefonicky na čísle (+44 (0) 207 243 7931) nebo na e-mailové adrese consulate.london@embassy.mzv.cz.

V případě, že potřebujete z vážných důvodů opustit cizí stát okamžitě a nacházíte se v nouzi, např. z důvodu ztráty zaměstnání, bydlení apod., můžete požádat o cestovní průkaz pro návrat do ČR a doklad totožnosti si obstarat až po návratu do ČR na příslušných úřadech.

Pro vydání cestovního pasu budete muset předložit:

  • Vaši fotografii (rozměr 5x5 cm),
  • osvědčení o českém státním občanství ne starší 12 měsíců,
  • příslušné české matriční doklady (rodný list, oddací list),
  • prohlášení o státním občanství – to můžete vyplnit před příchodem na zastupitelský úřad, zkrátíte tím dobu vyřizování žádosti.

 

Podrobnější informace k vydání cestovního pasu, případně cestovního průkazu ve Velké Británii naleznete zde: 
https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/cestovni_doklady_cr/index.html

Informace k podání žádosti o doklady ve Velké Británii naleznete zde: https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/statoobcanska_agenda/informace_k_zadosti_o_zjisteni_statniho.html

Podmínkou vydání cestovního pasu je předložení českého rodného listu. Pokud se Vaše dítě narodilo v zahraničí, budete nejdříve potřebovat rodný list vydaný státem, ve kterém se Vaše dítě narodilo. Nemáte-li jej, budete si jej muset opatřit.

Ve Velké Británii vydávají rodné listy (jejich kopie) matriční úřady, příslušné podle místa narození. Více informací naleznete zde:
https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/uzitecne_informace_pro_ceske_obcany_v_uk/informace_o_moznosti_ziskani_britskych.html

Rodné listy nebo jejich duplikáty může pro Anglii a Wales vydat u událostí starších než 6 měsíců i General Register Office. Více informací zde:
https://www.gro.gov.uk/gro/content/certificates/default.asp

Je třeba počítat s tím, že při podání žádostí prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR v zahraničí platí delší správní lhůty pro vyřízení všech potřebných dokumentů (v řádech týdnů až měsíců) a z kapacitních důvodů je obvykle potřeba dohodnout si schůzku. Doporučujeme proto začít vše vyřizovat s dostatečným předstihem!

 

Zajistěte si finanční prostředky

 

Opatřete si zdravotní dokumentaci

Zdravotní dokumentace je potřeba hlavně v případě, že máte Vy nebo Vaše děti vážnější zdravotní problémy. Lékařskou zprávu můžete získat u Vašeho lékaře nebo u specialisty, který se Vaším zdravotním stavem zabývá. Zdravotnická dokumentace dítěte (včetně absolvovaných očkování) je ve Velké Británii uvedena v The Personal Child Health Record (zkráceně „the PCHR“ nebo „red book“).

Ve Velké Británii je v některých případech možné do zdravotnické dokumentace nahlížet online. Bližší informace k přístupu do zdravotnické dokumentace naleznete zde:
https://www.nhs.uk/NHSEngland/thenhs/records/healthrecords/Pages/what_to_do.aspx

 

Požádejte si o dokumenty o vzdělávání dětí

Doklad o školní docházce dítěte získáte ve škole, do které Vaše dítě chodí. Je důležité, abyste si o tento doklad požádali a vyzvedli si ho ještě před odjezdem z Velké Británie, protože školy nemohou tento doklad posílat poštou a nemohou ho dát třetí osobě (z důvodu GDPR – ochrany osobních údajů.) Pokud je to možné, přivezte všechna vysvědčení či obdobné dokumenty a také požádejte školu v zahraničí o dokument o obsahu a rozsahu vzdělání absolvovaného Vaším dítětem. Jde o dokumenty „certificate“ a „a document setting out the content and scope of the education“.

S Velkou Británií nemá Česká republika uzavřenou dohodu, kterou by byla vázána uznat vysvědčení získané v Británii za rovnocenné. K doložení úspěšného ukončení základního vzdělávání bude tedy třeba podat žádost o uznání platnosti zahraničního vysvědčení.

 

Ukončete smluvní závazky (např. bydlení a s ním spojené služby, zaměstnání, různé finanční závazky)

Zaměstnání a podnikání

  • Před odjezdem z Velké Británie je třeba obeznámit daňový úřad (HMRC), že budete žít v jiném státě.  To můžete udělat vyplněním formuláře P85. Více informací naleznete zde: https://www.gov.uk/tax-right-retire-abroad-return-to-uk
  • Pokud jste pracovali v zahraničí, podporu v nezaměstnanosti Vám bude zpravidla vyplácet stát Vašeho posledního zaměstnání. Požádejte v daném státě o výplatu dávek v nezaměstnanosti ještě před svým odjezdem do ČR. Pokud jste pracovali v zahraničí (v rámci EU, v Norsku, Lichtenštejnsku, Švýcarsku či na Islandu), zajistěte si pro registraci na úřadu práce v ČR evropský formulář U1.
  • Pokud budete chtít žádat o výplatu dávek v nezaměstnanosti ze zahraničí do ČR, zajistěte si formulář U2.
  • Pokud jste v zahraničí pracovali, zajistěte si také další dokumenty týkající se výkonu práce po dobu Vašeho pobytu v zahraničí – zejména pracovní smlouvy, výplatní pásky a potvrzení o ukončení zaměstnání.
  • Pro účely zdravotního pojištění si zajistěte potvrzení o době Vašeho zdravotního pojištění v zahraničí.

Bydlení a další

Nezapomeňte v zahraničí ukončit veškeré dodávky služeb, které již nebudete využívat (např. Nájemné v bytě, služby mobilního operátora, internet či dodávky energií), ať Vám nevzniká dluh!

Užitečné odkazy

www.romodrom.cz
nezisková organizace a poskytovatel sociálních služeb
www.compas.org.uk
charitativní organizace Peterborough
www.ochrance.cz
Kancelář Veřejného ochránce práv („ombudsmana“)
www.mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
www.mzv.cz
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
www.comenius.one
nezisková organizace, partner projektu ve Velké Británii