Úvodní strana » Chci se vrátit do ČR » Po návratu » Nalezení zaměstnání/vyřízení živnostenského oprávnění

Nalezení zaměstnání / vyřízení živnostenského oprávnění

Nalezení si zaměstnání

Osoba, která žije trvale v České republice a není starobním důchodcem, osobou soustavně připravující se na povolání (studium na SŠ, VŠ) nebo její pracovní schopnost není natolik změněná, že by nebyla schopna se zaměstnat, popř. nepodniká (není osobou samostatně výdělečně činnou – OSVČ), by si měla svoji obživu a náklady na bydlení financovat ze mzdy, kterou pobírá ze zaměstnání.

Zaměstnání se můžete pokoušet najít si samostatně (inzerce, pracovní agentury, doporučení známých, dotazování se konkrétních zaměstnavatelů, zda nehledají nové zaměstnance), ale je vhodné toto snažení doplnit zaevidováním se na Úřadě práce v místě, kde máte trvalý pobyt. Úřad práce Vám může pomoci najít vhodné zaměstnání, musíte však s Úřadem práce dobře spolupracovat, zejména se dostavovat na předem sjednané pravidelné schůzky a předkládat požadované doklady a dokumenty.

Velmi důležité také je, že pokud je osoba Úřadem práce evidovaná jako uchazeč o zaměstnání, platí za něj stát sociální a zejména zdravotní pojištění, takže má tato osoba nárok na ošetření u lékaře, hospitalizaci atp. a doba evidence na Úřadě práce je částečně započítávána jako odpracovaná (důchodové pojištění). V některých případech je také uchazečům o zaměstnání vyplácena dávka – podpora v nezaměstnanosti.

Práci můžete hledat např. na těchto webových stránkách (lze na ně vložit i vlastní poptávku práce):

 

Další z možností, jak získat zaměstnání, je možnost pracovat pod agenturou práce ( = pracovní agentura):

 • Pracovní agentura (agentura práce) - na rozdíl od personální agentury zaměstnává uchazeče o práci, které „pronajímá" do firem, kde vykonávají stejnou nebo podobnou práci jako kmenoví zaměstnanci firmy, je tedy řízen zaměstnanci firmy. Pracovník je ale stále zaměstnancem agentury práce, která mu vyplácí mzdu a práci tohoto pracovníka fakturuje firmě, u které pracovník práci vykonává. Nejvíce se využívá služeb agentur práce u nenáročných pozic (co se týče náplně práce), především dělnických a brigádních.
 • Personální agentura = soukromá zprostředkovatelna práce, která vyhledává pro firmy vhodné uchazeče na pracovní místa za úplatu. Firmy zaměstnají tyto uchazeče na hlavní pracovní poměr nebo na vedlejší pracovní poměr jako své vlastní zaměstnance. Personální agentura uchazeče nezaměstnává, pouze zprostředkovává zaměstnání uchazeče u zaměstnavatele. Důležité tedy je, že zájemce se stává zaměstnancem firmy. Za registraci v personální agentuře zájemce o zaměstnání neplatí.

Typy pracovních smluv

1. Pracovní smlouva (práce na hlavní pracovní poměr – HPP)

 • odpracujete 40 hodin týdně / 8 hodin denně + 30 min přestávka na jídlo (při práci po–pá, u směnného provozu či práce krátký/dlouhý týden to může být nastaveno jinak)
 • máte nárok na 20 dní placené dovolené (za kalendářní rok)
 • výpovědní doba je 2 měsíce a běží vždy od 1. dne v měsíci (pokud se nedohodnete jinak)
 • první 3 měsíce (u manažerských rolí i 6 měsíců) jste v tzv. zkušební době a pokud nebudete v práci spokojený/á, můžete odejít ze dne na den, ale toto platí i opačně, zaměstnavatel s Vámi může ze dne na den ukončit pracovní poměr, pokud s Vámi nebude spokojený
 • máte stanoven měsíční plat

2. Dohoda o pracovní činnosti (zkrácené úvazky – DPČ)

 • tento typ smlouvy je nejčastěji využívaný seniory, maminkami na mateřské nebo třeba studenty vysoké školy, kteří nemají školu každý den od rána do večera a podobně
 • odpracujete maximálně 20 hodin/týdně, (jestli si odpracujete 5×4 hodiny denně nebo 4×5 hodin denně a podobně je na Vás a dohodě se zaměstnavatelem)
 • jakmile pracujete více než 6 hodin za jeden den, máte nárok na 30minutovou přestávku
 • máte stanovenou mzdu za hodinu
 • pokud si za měsíc vyděláte více než 3 000 Kč, je Vám strženo sociální a zdravotní pojištění
 • výpovědní doba je 15 kalendářních dní (pokud se nedohodnete jinak)

3. Dohoda o provedení práce (většinou pro brigádníky – DPP)

– tento typ smlouvy je nejčastěji využívaný studenty, kteří mají denní/prezenční formu studia a mohou pracovat jen o víkendu nebo o letních prázdninách
– odpracujete 300 hodin za rok pro jednoho zaměstnavatele
– můžete uzavřít více DPP u různých zaměstnavatelů
– výpovědní doba je 15 kalendářních dní (pokud se nedohodnete jinak)
– jakmile pracujete více než 6 hodin za jeden den, máte nárok na 30minutovou přestávku
– máte stanovenou mzdu za hodinu
– ze mzdy je stržena daň z příjmu ve výši 15 %

– pokud si za měsíc vyděláte více než 10 000 Kč, je Vám strženo sociální a zdravotní pojištění


Každá smlouva by měla obsahovat:

 • kdo je Váš zaměstnavatel;
 • Vaše jméno a příjmení, datum narození, adresu, kontaktní údaje, číslo účtu;
 • název Vaší pracovní pozice, popřípadě i náplň práce;
 • datum nástupu do práce;
 • místo výkonu práce (ideálně přesná adresa či město, ne třeba Česká republika – mohl/a byste být vyslán/a kamkoliv po ČR);
 • kdy a jak se vyplácí mzda;
 • výše mzdy za měsíc či za hodinu (v hrubém);
 • zda se jedná o smlouvu na dobu neurčitou nebo dobu určitou (1–3 roky a obnovena může být maximálně 3x);
 • datum a místo podpisu, včetně podpisů obou stran

 

Vyřízení živnostenského oprávnění

Pokud chcete v České republice podnikat, musíte si vyřídit živnostenské oprávnění. Budete potřebovat tyto dokumenty:

 • jednotný registrační formulář (existují 2 typy – pro právnickou x fyzickou osobu) – můžete si stáhnout v platné online verzi, ale můžete obdržet i na Živnostenském úřadě 
 • dále musíte doložit, že nemáte daňové nedoplatky u Finančního úřadu a nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění (dokládáte, pokud jste podnikali na území České republiky)
 • občanský průkaz

Užitečné odkazy

www.romodrom.cz
nezisková organizace a poskytovatel sociálních služeb
www.compas.org.uk
charitativní organizace Peterborough
www.ochrance.cz
Kancelář Veřejného ochránce práv („ombudsmana“)
www.mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
www.mzv.cz
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
www.comenius.one
nezisková organizace, partner projektu ve Velké Británii