Úvodní strana » Chci se vrátit do ČR » Po návratu » Další záležitosti » Vzdělávání dospělých - rekvalifikace

Vzdělávání dospělých - rekvalifikace

Pokud máte zájem se vzdělávat, ať už si doplnit vzdělání nebo změnit profesi, můžete se přihlásit např. do rekvalifikačního kurzu, jehož absolvování Vám může pomoci zvýšit šanci, že získáte zaměstnání, které Vám bude vyhovovat a bude Vás bavit nebo bude lépe finančně ohodnocené.

Přehled rekvalifikačních kurzů, které zprostředkovává Úřad práce (poslední aktualizace červen 2020):

O zprostředkování rekvalifikačního kurzu žádáte na Úřadu práce (https://www.uradprace.cz/)– „Zájem o zvolenou rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání – zájemce o zaměstnání“ (formulář) 

Úhrada nákladů rekvalifikace:
Úřad práce hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, pokud ho na rekvalifikaci doporučí a uzavře s ním, ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu, písemnou dohodu o rekvalifikaci. Pokud uchazeč nebo zájemce o rekvalifikaci bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, je v dohodě o rekvalifikaci stanovena povinnost, že uhradí plně náklady rekvalifikace.
Na úhradu nákladů rekvalifikace a nákladů spojených s rekvalifikací není právní nárok.

Existují i soukromé firmy, které nabízí rekvalifikační kurzy. Více informací najdete na internetu.

Užitečné odkazy

www.romodrom.cz
nezisková organizace a poskytovatel sociálních služeb
www.compas.org.uk
charitativní organizace Peterborough
www.ochrance.cz
Kancelář Veřejného ochránce práv („ombudsmana“)
www.mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
www.mzv.cz
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
www.comenius.one
nezisková organizace, partner projektu ve Velké Británii