Právní pomoc

Pokud řešíte problém, ve kterém budete potřebovat právní pomoc, existují právní služby, které jsou zdarma a dále ty, za které musíte zaplatit.

Pokud si můžete dovolit platit právní služby, obraťte se na advokáta.

Dále se můžete obrátit pro pomoc na některou z poraden, které opět mívají různé zřizovatele, ať jsou to neziskové organizace nebo např. město, ve většině z nich se také nabízí i právní poradenství. Může se jednat o občanské poradny, rodinné poradny, poradny pro seniory, poradny pro osoby
se zdravotním postižením, popř. poradny pro oběti domácího násilí nebo pro cizince. Tyto poradny pomáhají zdarma a lze je vyhledat v registru Ministerstva práce a sociálních věcí (iregistr.mpsv.cz).

Existují i poradny, které jsou zaměřené na cizineckou problematiku:

Užitečné odkazy

www.romodrom.cz
nezisková organizace a poskytovatel sociálních služeb
www.compas.org.uk
charitativní organizace Peterborough
www.ochrance.cz
Kancelář Veřejného ochránce práv („ombudsmana“)
www.mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
www.mzv.cz
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
www.comenius.one
nezisková organizace, partner projektu ve Velké Británii