Narození dítěte

Před porodem

Pokud jste zaměstnaná nebo podnikáte jako OSVČ, je potřeba včas zažádat o mateřskou, tedy o peněžitou pomoc v mateřství. Formulář s žádostí získáte na Okresní správě soc. zabezpečení, případně je formulář možný obstarat u gynekologa, který jej vyplní.

V žádosti je potřeba uvést, jak dlouho chcete mateřskou čerpat, 14 – 28 týdnů, až 37 týdnů u dvojčat. Žádost poté předáte zaměstnavateli, který ji zašle na OSSZ, OSVČ žádost zasílá sama. Pokud se rozhodnete pro čerpání mateřské přes otce dítěte, bude trvat jen 22 týdnů a nárok na čerpání mateřské vzniká až od 7. týdne po porodu.

Během prvních 6 týdnů po narození dítěte může otec čerpat otcovskou dovolenou, která však trvá pouze 1 týden a bude během ní otci vyplaceno za každý den 70% z denního vyměřovacího základu mzdy.

Po porodu

 • Vystavení rodného listu – po narození dítěte Matriční úřad obdrží od porodnice „Hlášení o narození dítěte“, na jehož základě bude dítě zapsáno do knihy narození a bude vystaven rodný list. Vyhotovení je zdarma a trvá maximálně 15 dnů. Bude vám vydán při osobní návštěvě (nutné předložit občanský průkaz) na matrice.
 • U dětí narozených mimo manželství, kde bylo určeno otcovství, jsou potřeba doklady otce a prohlášení o určení otcovství (dobré zařídit ještě před porodem – na matrice).
 • Poté, co převezmete rodný list, je nutné nahlásit trvalý pobyt dítěte na Obecním či Městském úřadě. Obdobně, pokud bydlíte v pronajatém bytě, nejlépe písemně nahlaste pronajímateli zvýšení počtu osob v bytě.
 • Dítě získává státní občanství České republiky automaticky, jestliže je v den jeho narození alespoň jeden z rodičů občanem České republiky. Místo narození přitom nemá na získání českého občanství žádný vliv.
 • Přihlášení ke zdravotní pojišťovně a registrace u dětského lékaře – dnem narození je dítě automaticky pojištěno u pojišťovny, kde je přihlášená matka, proto by měl mít budoucí dětský lékař dítěte uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou matky.
 • Dítě je potřeba registrovat na zdravotní pojišťovně do osmi dnů od obdržení rodného listu na pobočce zdravotní pojišťovny. Je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Pojišťovnu lze změnit jednou ročně.
 • Ihned po návratu z porodnice by měl být kontaktován dětský lékař dítěte, který byl vybrán již před porodem. První prohlídka dítěte může probíhat doma. Lékař také vyplní registrační list příslušné zdravotní pojišťovně.
 • Informujte svého zaměstnavatele – v mzdové účtárně odevzdejte kopii rodného listu a sdělte zaměstnavateli, kdo z rodičů bude žádat slevu na dani na dítě.
 • Přihlaste dítě k platbě poplatku za komunální odpad (na magistrátu nebo Městském úřadě).
 • Porodné – o porodné můžete žádat na první a druhé dítě, pokud splňujete podmínku, že rozhodný (čistý) příjem rodiny v kalendářním čtvrtletí před narozením nebo převzetím dítěte musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny.
 • Do rozhodného příjmu se nezapočítává přídavek na (starší) dítě. Výše porodného je stanovena pevnou částkou 13 000 Kč na první dítě, 10 000 Kč na druhé dítě. Vyplněnou žádost o porodné s dalšími přílohami (ke stažení zde: https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-porodne) podáváte na Úřad práce.

Užitečné odkazy

www.romodrom.cz
nezisková organizace a poskytovatel sociálních služeb
www.compas.org.uk
charitativní organizace Peterborough
www.ochrance.cz
Kancelář Veřejného ochránce práv („ombudsmana“)
www.mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
www.mzv.cz
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
www.comenius.one
nezisková organizace, partner projektu ve Velké Británii