Diskriminace

Diskriminace je v České republice protiprávní. Jedná se o rozdílné zacházení s lidmi na základě zakázaných důvodů, které se odehrává ve vymezených oblastech právních vztahů. Pro takové rozdílné zacházení není žádný rozumný a oprávněný důvod. Může se jednat o situace, kdy realitní makléř odmítne zájemce o nabízený byt, protože je Rom, nebo kdy základní škola odmítne přijmout do školy dítě se zdravotním postižením. O diskriminaci nejde, pokud má rozdílné zacházení rozumné odůvodnění.

 

Antidiskriminační zákon zakazuje následující důvody rozdílného zacházení:

 • rasa, etnický původ nebo národnost - diskriminace je, když klienta odmítnou obsloužit v restauraci nebo v obchodě, protože je Rom / Romka, když klienta z tohoto důvodu nechtějí vzít do práce, odmítnou ho ošetřit u lékaře, pronajmout byt, ale také tehdy, když nechtějí klientovo dítě přijmout do školy. Je důležité ihned se takovému jednání bránit, protože podle práva mají mít všichni stejný přístup ke vzdělávání, práci, bydlení, zdravotní péči nebo ke zboží v obchodě.
 • věk - diskriminací na základě věku se rozumí situace, kdy s klientem někdo jedná méně příznivě než s ostatními, protože již dosáhl určitého věku. Pro někoho je zkrátka příliš starý, což není fér. Může se to stát, když si chce klient sjednat službu, např. když banka odmítne vydat kreditní kartu. Často k diskriminaci dochází, když klient hledá práci, nebo se klienta chce zaměstnavatel zbavit a dělá proto vše možné. Stává se také, že zaměstnavatel klienta odměňuje odlišně, než ostatní mladší zaměstnance.
 • pohlaví, těhotenství, rodičovství - situace, kdy s klientem někdo jedná méně příznivě než s ostatními, protože je žena nebo muž, nebo proto, že má děti. Důvodem diskriminace může být i těhotenství. V dnešní době mohou nejen ženy, ale i muži čerpat rodičovskou dovolenou. Často k diskriminaci dochází, když si rodiče po návratu z mateřské/rodičovské dovolené chtějí upravit výši pracovního úvazku. K diskriminaci může dojít i v případě, kdy nemocnice upřednostňuje matky před otci, aby jen ony doprovázely své hospitalizované děti.
 • zdravotní postižení – situace, kdy s klientem někdo jedná méně příznivě než s ostatními, protože je osoba se zdravotním postižením, někdo ho považuje za osobu se zdravotním postižením, ačkoliv jí není, anebo je klient v blízkém vztahu s osobou se zdravotním postižením. Pro někoho je zdravotní postižení třeba důvodem k šikaně v práci. Může se také stát, že město nebude chtít klientovi vyjít vstříc i v případě splnění všech podmínek pro získání obecního bytu. Problémem může být i videotelefon a vstřícnost bytového družstva k osobám se zdravotním postižením. Nebo se pro klienta nenajde parkovací místo.
 • sexuální orientace nebo pohlavní identifikace - někdo jedná s klientem hůře než
 • s ostatními, protože:
  • je osoba s menšinovou sexuální orientací nebo transgender,
  • někdo klienta považuje za osobu s menšinovou sexuální orientací či transgender, ačkoliv jí není, 
  • anebo je klient v blízkém vztahu s osobou s menšinovou sexuální orientací či trans osobou.

Jde o situace, kdy klientovi odmítnou pronajmout byt, protože ho chce sdílet s partnerem či s partnerkou stejného pohlaví, kdy klienta odmítnou obsloužit v restauraci, protože ho nebo ji políbil nebo klienta zaměstnavatel vyhodí z práce, protože se dozvěděl, že je gay, lesba nebo transgender osoba. Diskriminací je také to, pokud lidé v různých oblastech života kladou trans lidem do cesty neúměrné a neodůvodněné překážky (trans lidé nemohou po změně pohlaví získat upravený zápočtový list nebo vysokoškolský diplom).

 • náboženské vyznání, světový názor
 • státní příslušnost = někdo s klientem jedná hůř než s jinými lidmi jen kvůli jeho státní příslušnosti. Například:
 • Na pracovním pohovoru klientovi řekli, že nabírají pouze české občany.
 • Zaměstnavatel hromadně propustil zaměstnance, kteří tady nemají trvalý pobyt.
 • V práci nechtějí klienta povýšit, protože je cizinec.
 • Do zaměstnání klienta nepřijali kvůli tomu, že má diplom ze zahraniční vysoké školy.
 • Klientovu dceru nepřijali do školy, protože neumí dobře česky.
 • Obec přiděluje obecní byty jen českým občanům.
 • V hotelu ubytovávají zahraniční hosty za vyšší ceny.
 • Lékař odmítl zaregistrovat klientova syna, protože se nenarodil v České republice.

 

Pokud jste se stali obětí diskriminace nebo máte pocit, že by se mohlo jednat o diskriminaci, je dobré nechat tuto diskriminaci nebo podezření na ni prošetřit Veřejným ochráncem práv („Ombudsmanem“). Potřebné dokumenty pro podání podnětu ombudsmanovi upřesní Kancelář veřejného ochránce práv (KVOP).
Veřejný ochránce práv – Údolní 39, Brno, www.ochrance.cz , tel.: 542 542 888

 

Podněty ohledně možné diskriminace je možné podat i na níže uvedené instituce, lze však doporučit právě kancelář ombudsmana, která Vám i poradí, jak ve věci postupovat dál.

 • Nejvyšší soud Brno – Burešova 20, 657 37 Brno, tel.: 541 593 111
 • Nejvyšší správní soud – Moravské náměstí 6, 657 40 Brno, tel.: 542 532 311
 • Vrchní soud v Praze – Náměstí Hrdinů 1300, 140 00 Praha 4, tel.: 261 196 111
 • Vrchní soud v Olomouci – Masarykova třída 1, 771 11 Olomouc, tel.: 585 532 111
 • Krajský soud v Brně – Rooseveltova 16, 601 95 Brno, tel.: 546 511 111
 • Městský soud v Brně – Polní 994/39, 608 01 Brno, tel.: 546 511 111
 • Ministerstvo spravedlnosti ČR – Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, tel.: 221 997 111
 • Státní úřad inspekce práce – Kolářská 451/13, 746 01 Opava, tel.: 950 179 101

Seznam všech soudů zde: https://www.justice.cz/soudy

Užitečné odkazy

www.romodrom.cz
nezisková organizace a poskytovatel sociálních služeb
www.compas.org.uk
charitativní organizace Peterborough
www.ochrance.cz
Kancelář Veřejného ochránce práv („ombudsmana“)
www.mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
www.mzv.cz
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
www.comenius.one
nezisková organizace, partner projektu ve Velké Británii