Brexit 2020


31.1.2020 Velká Británie vystoupila z Evropské Unie


do 31.12.2020 trvá přechodné období
do 30.6.2021 je možné podat žádost o Status usedlíka

Chci zůstat
ve Velké Británii

I po Brexitu může český občan (cizinec) dále žít (pracovat, podnikat, studovat atd.) ve Velké Británii, je však třeba, se na to připravit. Zde se dozvíte, co pro to můžete udělat. Více informací

Chci se vrátit
do České republiky

Pokud se český občan rozhodne vrátit do České republiky, těsně před návratem a po něm bude třeba vyřídit různé úřední a osobní záležitosti. Zde se dozvíte, čemu všemu je třeba věnovat pozornost a na co se připravit. Více informací